Opalanie Odczyn popromienny po radioterapii Pytania i odpowiedzi Oparzenia Strona g��wna
 
 
 
OPARZENIA

Oparzenie to efekt uszkodzenia skry, gbiej pooonych tkanek a nawet narzdw na skutek miejscowego oddziaywania wysokiej temperatury, energii elektrycznej, promieni sonecznych, jonizujcych, laserowych, substancji chemicznych.

Oparzenia termiczne to uszkodzenia ciaa bdce efektem zetknicia skry z gorcym przedmiotem (np. z elazkiem, kaloryferem, pokrywk), pynem (np. z poparzenia gorcym mlekiem czy zup), bd par wodn czy bezporedniego kontaktu z pomieniem. Objawami oparzenia termicznego s zaczerwienienie skry, bl, pcherze, obrzk. W skrajnych przypadkach moe doj do wstrzsu a nawet utraty przytomnoci.

W zalenoci od gbokoci oparzenia dzieli si na trzy stopnie:

Oparzenie I stopnia – obejmuje tylko naskrek, objawia si jako zaczerwienienie i obrzk

Oparzenie II stopnia – obejmuje naskrek i cz skry, objawia si jako obrzk, pcherze, czciowa martwica naskrka. W tych miejscach odczuwalny jest bl, skra jest wraliwa na dotyk i ruch powietrza. Przydatki skrne (zwaszcza mieszki wosowe) pozostaj nieuszkodzone, co jest bardzo istotne w momencie regeneracji poparzonych miejsc – naskrek odradza si wanie poprzez podzia komrek nabonkowych mieszkw wosowych.

Oparzenia III stopnia – obejmuje ca grubo skry, niszczc przydatki skrne, objawia si suchymi, biaymi lub szarawymi zwglonymi, woskowatymi ranami. W tych miejscach nie odczuwa si blu, nie ma adnych reakcji na dotyk. Pozostaj rozlege i gbokie blizny.

LECZENIE

W przypadku oparze lekkich (I i II stopnia) naley jak najszybciej schodzi uszkodzon skr zimn wod, nastpnie zastosowa odpowiednie maci, aerozole i okady przeciwzapalne zalecane przez lekarza. Na oparzenie cikie (III stopnia) naley zaoy jaowy opatrunek i jak najszybciej skonsultowa si z lekarzem.

Oparzenia promieniami UV

To nasilony odczyn rumieniowy bdcy efektem zbyt dugiej ekspozycji na promienie UVB widma wiata sonecznego, objawiajcy si rumieniem, pieczeniem, obrzkiem, pcherzami i oglnym podranieniem skry w miejscu oparzenia.

Objawy oparzenia wywoane opalaniem na socu wystpuj od 1 do 4 godzin po nasonecznianiu.

Regularne kpiele soneczne (zarwno te na play, jak i w solarium) s zdrowe, o ile zaywane s z umiarem. Podtrzymuj dobre samopoczucie, poprawiaj koloryt skry, a przede wszystkim sprawiaj, e w organizmie wytwarzana jest witamina D3, ktra zapewnia poprawn i wydajn prac ukadu immunologicznego chronicego przed chorobami, jest najwaniejszym czynnikiem regulujcym przemiany wapnia w organizmie, znana jest jako hormon szczcia.

Wane jest jednak, eby opala si wiadomie i z umiarem. Przyczyn poparze promieniami UV s saba odporno genetyczna skry na ochron UV, zbyt dugi czas opalania. Nasz organizm wyposaony jest w specjalny system ochrony przed promieniami UV, ktry alarmuje nas o tym, e ma ich do. Objawia si to rumieniem i pieczeniem, po ktrym skra powinna zdecydowanie odpocz od nawietlania promieniami ultrafioletowymi.

Solaria imituj promienie soneczne, niestety czsto z duo gorszym efektem kocowym – lampy w nich uywane s czsto zbyt mocne, promienie UV s nieodpowiednio dobrane do skry (kady z nas ma inn skr, dlatego natenie promieni UV powinno by dobierane indywidualnie za pomoc specjalnego urzdzenia). Ch uzyskania brzowej skry w jak najszybszym czasie prowadzi najczciej do poparze. Opalanie powinno by bowiem procesem dugotrwaym, zgodnie z natur skry, i opartym na umiejtnym dozowaniu promieni UV. czny czas opalania si na solarium nie powinien przekracza godziny rocznie, z kolei najbezpieczniejsza dawka soca na play to ok. 39 minut (przy fototypie 2., przy piknej pogodzie w godzinach poudniowych).

Po wystpieniu pierwszych objaww poparzenia (zaczerwienienie) powinno si natychmiast zaprzesta dalszej ekspozycji na promienie UV i odczeka a do cakowitej regeneracji naskrka. W przeciwnym razie, jeli podczas odtwarzania zniszczonych komrek skry poddamy j ponownemu napromienianiu, moe doj do gbszych jej uszkodze. Po lekkim poparzeniu promieniami UV mona si ponownie opala (na socu bd na solarium) dopiero po 2-3 dniach, jeli poparzenie byo wiksze – nawet po tygodniu.